USPELI SME VO VÝBERE DODÁVATEĽOV LISOVACÍCH NÁSTROJOV PRE SPOLOČNOSŤ MATADOR.

Od vydania úvodného čísla magazínu uplynulo už niekoľko mesiacov. Za toto obdobie sme vo firme zaznamenali množstvo pozitívnych zmien. Na mnohé sme právom hrdí, pretože prinášajú nové možnosti [...]