DIVÍZIA TRIESKOVÉHO OBRÁBANIA, NÁSTROJÁREŇ

MASAM s.r.o. - Divízia trieskového obrábania, nástrojáreň

Výroba špeciálnych nástrojových držiakov

Po získaní všetkých potrebných vstupných informácií od zákazníka naše konštrukčné oddelenie pripraví návrh dizajnu nástrojového držiaka ktorý zohľadní všetky aspekty –sériovosť výroby, obrábací stroj, pôsobiace rezné sily, objem odobranej triesky, požiadavky na trvanlivosť nástroja atď. Takto navrhnutý a vyrobený nástroj so značkou MASAM je pre zákazníka zárukou efektívneho obrábania jeho dielov.

Výroba dielov pre letecký a vesmírny priemysel

Zárukou presnosti dielov pri ich výrobe je moderný strojný park, odbornosť a skúsenosti personálu a taktiež procesné riadenie výroby podľa leteckej normy AS 9100 D. Našim typickým výrobkom je prototyp leteckého dielu a vzhľadom na technologickú vybavenosť zväčša diel väčších rozmerov.

Výroba prípravkov pre letecký priemysel

Realizované prípravky sú určené pre dodávateľov TIR1 pre AIRBUS ale aj iných výrobcov lietadiel. Prípravky sú vyrábané najmä podľa zákazníckej dokumentácie a sú určené najmä pre výrobu dverí lietadiel resp. nosných prvkov konštrukcie lietadla.

Priebeh výrobného procesu:

  • výroba a kontrola dielov
  • finálna montáž a nastavenie
  • prebierka a odovzdanie zákazníkovi, vrátane inštalácie na mieste

Trieskové obrábanie sa realizuje na moderných obrábacích CNC centrách, ktoré sú programované pomocou softvérov POWERMILL a CATIA. Finálnu montáž zabezpečuje odborne zdatný tým nástrojárov spolu s oddelením OTK ktoré je zodpovedné za finálne nastavenie funkčných rozmerov.

Výroba prípravkov pre obrábanie

Návrh prípravkov zabezpečuje vlastné konštrukčné oddelenie a programátori vykonajú všetky potrebné simulácie výrobného procesu aby boli dosiahnuté čo najoptimálnejšie výsledky pre zákazníka.

Priebeh výrobného procesu:

  • výroba a kontrola dielov
  • finálna montáž a nastavenie prípravku, programovanie procesu a dodávka rezných nástrojov
  • prebierka a odovzdanie zákazníkovi, vrátane inštalácie na mieste a výroby overovacej série

Výhodou pre zákazníka je že spoločnosť MASAM je schopná vlastnými silami zabezpečiť komplexný návrh celej technológie obrábania dielu pre zákazníka až po spustenie sériovej výroby.

Kontrola, reverzné inžinierstvo a scanning 3D

Oddelenie technickej kontroly je vybavené dotykovými a optickými meracími zariadeniami CARL ZEISS, LEICA a STEINBICHLER COMET. Výstupný formát dát môže byť vo forme meracieho protokolu alebo farebnej mapy odchýlok od nominálnych rozmerov. Tieto zariadenia umožňujú digitalizáciu dielu dodaného zákazníkom (reverzné inžinierstvo) a následnú tvorbu technickej dokumentácie dielu.