DIVÍZIA TRIESKOVÉHO OBRÁBANIA, NÁSTROJÁREŇ

MASAM s.r.o. - Divízia trieskového obrábania, nástrojáreň
MASAM s.r.o. - Divízia trieskového obrábania, nástrojáreň

Návrh koncepcie a konštrukcia:

Konštrukčné oddelenie pracuje na softvéri CATIA V5 R24 a pre simuláciu tvárnenia dielov používa softvér PAM – STAMP 2G. Po doručení zadávacích podmienok od zákazníka vypracuje koncepciu, ktorá už počiatku rešpektuje finálny produkt a jeho použitie. Všetky pozmeňujúce návrhy zákazníka sú operatívne spracované počas realizácie projektu. Odborný dohľad konštrukčného oddelenia je až  po vylisovanie vzoriek na našom tušírovacom lise TUS 160 a odovzdanie lisovacieho nástroja u zákazníka.

Návrh a konštrukcia

Po získaní všetkých potrebných vstupných informácií od zákazníka je vyhotovený 3D model v systéme CATIA V5 R24. Návrh spolu s 3D simuláciou v procese obrábania sa odkonzultuje so zákazníkom a následne, po jeho odsúhlasení, je spracovaná  dokumentácia uvoľnená do výroby.

Výroba lisovacích nástrojov na tvárnenie plechu za studena.

Tento proces je rozdelený na:

  • výrobu dielov na CNC strojoch
  • finálnu montáž
  • optimalizáciu
  • rebierku a odovzdanie zákazníkovi

Trieskové obrábanie sa realizuje na moderných obrábacích CNC centrách, ktoré sú programované pomocou softvérov POWERMILL a CATIA. Finálnu montáž zabezpečuje odborne zdatný tým nástrojárov.

Výroba dielov pre letecký a vesmírny priemysel

Zárukou presnosti dielov pri ich výrobe je moderný strojný park, odbornosť ľudí a procesné riadenie výroby podľa AS 9100 D.

Výroba prípravkov pre letecký priemysel

Realizované prípravky sú určené pre konečných zákazníkov AIRBUS a LATECOERE.  ktoré sú realizované z dodanej technickej dokumentácie. Všetky tieto zariadenia sú súčasťou výrobného procesu v leteckom priemysle.

Kontrola, reverzné inžinierstvo a scanning 3D

Oddelenie technickej kontroly je vybavené dotykovými a optickými meracími zariadeniami CARL ZEISS a LEICA, ktorých výstup tvorí merací protokol alebo farebná mapa odchýlok od nominálnych rozmerov. Tieto zariadenia umožňujú digitalizáciu dielu dodaného zákazníkom (reverzné inžinierstvo) a samotnú tvorbu technickej dokume