HISTÓRIA

1998

Vízia a prvé začiatky

2001

Vznik MASAM, s.r.o.

2003

prvý CNC stroj

2006

Vlastné výrobné priestory

2009

Priemyselná kríza so skúškou odolnosti

2012

Tento rok bol pre firmu MASAM mimoriadne dôležitý.

Začala sa výstavba nového závodu v priemyselnom parku. MASAM sa stala jedinou slovenskou firmou, ktorá našla svoje miesto medzi zahraničnými spoločnosťami v priemyselnom parku vo Vrábľoch.

2013

Úspešné dokončenie výstavby, sťahovanie do nových priestorov a vytvorenie dvoch divízií: Divízia výroby a ostrenia rezného náradia a Divízia trieskového obrábania, nástrojáreň. Dopĺňanie potrebných komponentov a rozširovanie výroby o viac ako sto percent.

2014 - 2015

Investície do nových technológií prostredníctvom dotačných projektov. Okrem pôsobenia v sektore automotive firma prijala nové výzvy a začala sa sústreďovať aj na oblasť leteckého priemyslu. Začiatok spolupráce so školami v rámci systému duálneho vzdelávania.

2016

Ukončenie certifikačného procesu ISO podľa normy EN 9100:2009, registrácia spoločnosti do zoznamu dodávateľov IAQG pre letecký priemysel a vesmírny program. Disponuje najmodernejším strojovým vybavením, ktoré je potrebné v konkrétnom odvetví podnikania. Zamestnáva vysokokvalifikovaných pracovníkov na všetkých úrovniach.

2017

Spoločnosť investuje do moderných technológií, aby udržala náskok pred svojou konkurenciou. Tento plán je pevne zakotvený v stratégii spoločnosti pre jej rozvoj. Aj kvôli tejto skutočnosti MASAM s.r.o. získal projekt pre LAND ROVER.

2019

Vo februári vedenie spoločnosti otvára svoje zastúpenie v Moskve (Ruská federácia) pod názvom MASAM RUS. Už nič nebráni vstupu na nové trhy. MASAM s.r.o. v tomto roku realizuje viac projektov pre letecký a vesmírny priemysel ako pre automotive. Rok 2019 je pre spoločnosť MASAM rokom zlomu.

2020

Začiatok roka je úspešným pokračovaním prijatej stratégie o rozvoji v AEROSPACE. Avšak celosvetová pandémia zmenila plány. Aby spoločnosť bola pripravená na postpandemické obdobie, vedenie MASAM s.r.o. prijalo krízový stabilizačný plán a o to viac posilnila spoluprácu s univerzitami v Košiciach a Trnave na zlepšenie svojich produktov pre strojné obrábanie. Zameranie spoločnosti je jasné : „Vyššia efektivita obrábania a viacnásobne využitie – úspora pre všetkých“ .