HISTÓRIA

2012

Tento rok bol pre firmu MASAM mimoriadne dôležitý.

Začala sa výstavba nového závodu v priemyselnom parku. MASAM sa stala jedinou slovenskou firmou, ktorá našla svoje miesto medzi zahraničnými spoločnosťami v priemyselnom parku vo Vrábľoch.

2013

Úspešné dokončenie výstavby, sťahovanie do nových priestorov a vytvorenie dvoch divízií: Divízia výroby a ostrenia rezného náradia a Divízia trieskového obrábania, nástrojáreň. Dopĺňanie potrebných komponentov a rozširovanie výroby o viac ako sto percent.

2014 - 2015

Investície do nových technológií prostredníctvom dotačných projektov. Okrem pôsobenia v sektore automotive firma prijala nové výzvy a začala sa sústreďovať aj na oblasť leteckého priemyslu. Začiatok spolupráce so školami v rámci systému duálneho vzdelávania.

2016

Ukončenie certifikačného procesu ISO podľa normy EN 9100:2009, registrácia spoločnosti do zoznamu dodávateľov IAQG pre letecký priemysel a vesmírny program. Disponuje najmodernejším strojovým vybavením, ktoré je potrebné v konkrétnom odvetví podnikania. Zamestnáva vysokokvalifikovaných pracovníkov na všetkých úrovniach.

2017

Spoločnosť investuje do moderných technológií, aby udržala náskok pred svojou konkurenciou. Tento plán je pevne zakotvený v stratégii spoločnosti pre jej rozvoj. Aj kvôli tejto skutočnosti MASAM s.r.o. získal projekt pre LAND ROVER.

2019

Vo februári vedenie spoločnosti otvára svoje zastúpenie v Moskve (Ruská federácia) pod názvom MASAM RUS. Už nič nebráni vstupu na nové trhy. MASAM s.r.o. v tomto roku realizuje viac projektov pre letecký a vesmírny priemysel ako pre automotive. Rok 2019 je pre spoločnosť MASAM rokom zlomu.

2020

Začiatok roka je úspešným pokračovaním prijatej stratégie o rozvoji v AEROSPACE. Avšak celosvetová pandémia zmenila plány. Aby spoločnosť bola pripravená na postpandemické obdobie, vedenie MASAM s.r.o. prijalo krízový stabilizačný plán a o to viac posilnila spoluprácu s univerzitami v Košiciach a Trnave na zlepšenie svojich produktov pre strojné obrábanie. Zameranie spoločnosti je jasné : „Vyššia efektivita obrábania a viacnásobne využitie – úspora pre všetkých“ .