MASAM TOOL MANAGEMENT – KOMPLEXNÉ, TRANSPARENTNÉ, DIGITÁLNE

Popis

Vážení zákazníci, radi by sme Vám predstavili službu na manažment nástrojov od spoločnosti MASAM pod skratkou MTM. V danej oblasti poskytujeme špičkové riešenia na 100% kontrolu & evidenciu, ostrenie, recykláciu a sledovanie nákladov na rezné nástroje. Pre účely MTM máme k dispozícii vyškolených pracovníkov na pozícii aplikačných technikov, ktorý budú za Vás riešiť všetky požiadavky spojené s obstarávaním a výberom vhodných rezných nástrojov. Ako jediná spoločnosť vieme ponúknuť MTM len na ostrenie a ostrené nástroje a naše výdajné automaty sú nastavené pre príjem ako aj výdaj ostrených nástrojov.

V ponuke máme niekoľko balíčkov rozdelených podľa rozsahu spolupráce v danej oblasti s našou spoločnosťou.

BALÍČKY SLUŽIEB

masamtool-management
premium
standard
tools

Najvyšší balík MASAM TOOL – MANAGEMENT je zameraný na komplexnú správu rezných nástrojov u zákazníka. V tomto smere sú riešené aj nástroje 3 – tích strán a ich medzi-sklad v našej spoločnosti. V danom balíku dokáže byť MASAM jediný dodávateľ nástrojov pre Vašu spoločnosť a zabezpečuje výber optimálneho riešenia nástrojov pre výrobný proces u zákazníka. Ponuku služieb, ktorú zahŕňa daný balík môžete vidieť na obrázku.

Optimalizácia
Výrobného procesu,
Nástrojov, nové trendy

Inventúra
Raz za kvartál
Účasť oboch strán

Servis & podpora
Do 48 h

Logistika nástrojov
Doplňovanie MTM

Správa ostrenia
Evidencia
Riadenie
Reporty

Správa nástrojov 3-strán
Dodávky nástrojov mimo portfólio MASAM

Asistent & Dispečing
Po-Pia 7:00-15:00

Aplikačný technik
Podpora výrobných procesov

Medzi sklad nástrojov
Nástroje 3 – strán / na základe dohody

E-mail komunikácia
Spracovanie do 1 hod

Rozširovanie SW o zvolené prvky
Obrázok nástroja, ceny …

Mesačné reporty
Spotreba nástrojov vo formáte .xls

Stredný balík služieb MTM je označovaný ako Premium. Balík MTM Premium sa minimálne líši od komplexného MTM, avšak zásadný rozdiel je v medzi-sklade nástrojov 3 – tích strán a v prípadných optimalizáciách výrobného procesu, nakoľko pri danom balíku nie je MASAM ako jediný dodávateľ nástrojov pre vybranú spoločnosť.

Inventúra
Raz za kvartál
Účasť oboch strán

Servis & podpora
Do 48 h

Logistika nástrojov
Doplňovanie MTM

Správa ostrenia
Evidencia
Riadenie
Reporty

Správa nástrojov 3-strán
Dodávky nástrojov mimo portfólio MASAM

Asistent & Dispečing
Po-Pia 7:00-15:00

Aplikačný technik
Podpora výrobných procesov

E-mail komunikácia
Spracovanie do 1 hod

Rozširovanie SW o zvolené prvky
Obrázok nástroja, ceny …

Mesačné reporty
Spotreba nástrojov vo formáte .xls

Základný balík služieb štandard je zameraný najmä na využívanie funkcionality MTM našich Toolboxov zákazníkmi. Samozrejme aj v danom balíku ponúkame k Toolboxom MASAM rôzne služby. Tento balík je využívaný najmä u zákazníkov, ktorí si správu nástrojov chcú riešiť samostatne a využívať na to svoj vlastný personál.

Inventúra
Raz za kvartál
Účasť oboch strán

Servis & podpora
Do 48 h

Logistika nástrojov
Doplňovanie MTM

Správa ostrenia
Evidencia
Riadenie
Reporty

Asistent & Dispečing
Po-Pia 7:00-15:00

E-mail komunikácia
Spracovanie do 1 hod

Systémy, ktoré ponúkame k MTM môžete vidieť na obrázkoch nižšie. Všetky systémy môžu byť modifikované podľa požiadaviek zákazníka kvôli rozdielnosti zostáv, zlúčeniu pozícií resp. rozšíreniu pozícií. Taktiež ponúkame možnosť zostavenia zákazkových Toolboxov pre nadrozmerné zostavy nástrojov, prípadne individuálne zákaznícke riešenia.

s24_horizontal
 • Maximálne 792 pozícií pre nástroje
  • Základná konfigurácia 432 pozícii
  • Max. 10x výdajná jednotka = 4320 / 7920 pozícií
 • Veľkostne variabilný systém
  • Možnosť prispôsobiť na základe požiadaviek zákazníka
 • Pravidelné reporty
  • Spotreba
  • Stav skadu
  • Formát .csv / xls / pdf
 • Výdajný rozmer v základnom module
  • 870 X 1750 ×1010 ( ŠxVxH mm)
  • Hmotnosť 350 kg
  • Max. zaťaženie 900 kg
 • Cloudové rozhranie
  • Možnosť pripojenia a správy pomocou Web rozhrania
 • Priemyselný PC, Dotykový monitor, Čítačka kariet
 • Automatické objednávky (min. stav)
s24 vertikal
 • Maximálne 1530 pozícií pre nástroje
  • Základná konfigurácia 510 pozícii
 • Veľkostne variabilný systém
  • Možnosť prispôsobiť na základe požiadaviek zákazníka
 • Pravidelné reporty
  • Spotreba
  • Stav skadu
  • Formát .csv / xls / pdf
 • Výdajný rozmer v základnom module
  • 1300 X 2000 ×1325 ( ŠxVxH mm)
  • Hmotnosť 900 kg
  • Max. zaťaženie 1000 kg
 • Cloudové rozhranie
  • Možnosť pripojenia a správy pomocou Web rozhrania
 • Priemyselný PC, Dotykový monitor, Čítačka kariet
 • Automatické objednávky (min. stav)

MTM dokážete redukovať viazaný kapitál, znížiť až eliminovať pracovné zaťaženie zamestnancov v oblasti rezných nástrojov a neposlednom rade získate 100% kontrolu a prehľad nad nástrojmi vo Vašej spoločnosti.

V prípade záujmu o služby MTM nás neváhajte kontaktovať!