O SPOLOČNOSTI

Začiatok pôsobenia v oblasti servisu rezného náradia sa začína v roku 1998.

Po prvopočiatku vznikla v roku 2001 spoločnosť MASAM s.r.o. Jej prvotným zameraním je servis rezného náradia. V priebehu krátkeho obdobia požiadavky a nároky zákazníkov stúpajú a následne na to je nutné prehodnotiť zameranie a plány do budúcnosti, čo do investícií a rozvoja spoločnosti.

V priebehu rokov 2001 – 2006 spoločnosť investuje do rozvoja cez nákup nových CNC technológií, ktoré nám začínajú umožňovať nielen servis, ale aj produkčnú výrobu rezného náradia. To má za následok rozširovanie našej produkcie. Dopĺňame technológiu, konštrukciu, vstupnú a výstupnú kontrolu. Pre úplné skvalitnenie riadenia procesov v spoločnosti zavádzame v tomto období informačný systém na riadenie a certifikáciu podľa ISO 9001:2008. V roku 2006 je celá spoločnosť presťahovaná do novovybudovaných vlastných priestorov.

Od roku 2006 je ďalšie obdobie rozvoja a rozširovania spoločnosti. Ako prvá bola len myšlienka rozšíriť spoločnosť o trieskové obrábanie a nástrojáreň. Rezné náradie, ktoré vyrobíme, vieme aj otestovať a samozrejme aj použiť pre potreby nášho trieskového obrábania. V priebehu rokov 2006 – 2009 padlo rozhodnutie o rozšírení spoločnosti MASAM s.r.o. na dve divízie: Divízia výroby a ostrenia rezného náradia a Divízia trieskového obrábania, nástrojáreň. Rozširujeme obchodné oddelenie, ktoré má za úlohu hľadať nové trhy a nových zákazníkov už pre obe divízie.

V roku 2013 je dokončený nový výrobný závod v priemyselnom parku Vráble. Je to moderná hala, ktorá nám ponúka dokonalé zázemie pre ďalší rozvoj. Náš cieľ je disponovať najmodernejším strojným vybavením, ktoré nám umožní splniť najnáročnejšie požiadavky našich zákazníkov.

CERTIFIKÁTY