VÝROBA A SERVIS LISOVACÍCH NÁSTROJOV

Výroba lisovacích nástrojov

Divízia trieskové obrábanie a nástrojáreň sa zaoberá konštrukciou a výrobou lisovacích nástrojov pre tvárnenie plechu za studena.

Realizované typy lisovacích nástrojov:

  • postupové
  • bodové
  • transférové

Hrúbky lisovaného materiálu sa pohybujú v rozmedzí 0,5 – 2,0 mm.

Samotný materiál výliskov su vysokopevnostné ocelové plechy, alebo rôzne zliatiny hliníka. Toto závisí od konečného zákazníka (automobilky).

Lisovacia sila pre nástroje je závislá od hrúbky plechu, typu materiálu a taktiež od tvarovej zložitosti dielu, realizovali sme lisovacie nástroje pre lisovaciu silu od 250 – 2 000 ton.

Maximálne rozmery celkovej sady lisovacích nástrojov, ktorú sme realizovali boli 2 000 x 6 000 mm, hmotnosť 25 000 kg.

Úprava dielu (pribudol prelis na obvode + otvor)

Úpravy lisovacích nástrojov

Samotné úpravy lisovacích nástrojov sú riadené, kde sú dohodnuté všetky podmienky (cena, termíny, technické zadávacie podmienky), samozrejme sú zaplánované do konštrukčného a výrobného procesu. Po realizácii úpravy je lisovací nástroj odskúšaný na produkčnom lise za stanovených technologických podmienok, kde je vyhotovený zápis zo skúšky. Hodnoverným zhodnotením úpravy je merací protokol dielu po prevedenej úprave.

Opravy lisovacích nástrojov

Opravy lisovacích nástrojov nie sú riadené samotným plánovaním vo výrobnom procese. Tu je nutná promtná reakcia, nakoľko lisovacie nástroje sú v produkčnom cykle a každý prestoj spôsobuje odberateľovi finančnú ujmu. Z tohto dôvodu počítame s takýmto stavom a pre kľúčových zakazníkov máme rezervované kapacity na túto činnosť.

Poškodený nástroj pri produkcii
(oblasť vodiacich elementov)