DIVÍZIA VÝROBY A OSTRENIA REZNÉHO NÁRADIA

Divízia výroby a ostrenia rezného náradia sa zaoberá:

  • servisom rezného náradia,
  • návrhom a konštrukciou podľa požiadaviek zákazníka,
  • výrobou štandardného a špeciálneho rezného náradia,
  • výstupnou kontrolou a protokolom o kvalite podľa normy AS 9100 D

Servis rezného náradia

Po vstupnej kontrole a  pridelení čiarového kódu je konkrétna zákazka zaradená do výrobného procesu. Výroba prebieha na 5-osích CNC brúskach od spoločností ISOG, Amada a Reinecker. Kontrola prebieha na meracích prístrojoch spoločnosti Zoller.

Návrh a konštrukcia

Po získaní všetkých potrebných vstupných informácií od zákazníka je vyhotovený 3D model v systéme CATIA V5 R24. Návrh spolu s 3D simuláciou v procese obrábania sa odkonzultuje so zákazníkom a následne, po jeho odsúhlasení, je spracovaná  dokumentácia uvoľnená do výroby.

Výroba štandardného a špeciálneho rezného náradia

Po uvoľnení výrobnej dokumentácie sú spracované a  odsimulované programy určené do výroby pre programovanie CNC brúsky.  Výroba a kontrola prebieha v súlade s normou AS 9100 D.

Súčasťou výroby sú programy a protokoly, ktoré sú určené na kontrolu a servis nami vyrábaného rezného náradia.

Ak sa výroba týka špeciálov, ktoré sú určené pre náročné aplikácie, sme schopní náradie testovať priamo u nás za prítomnosti zákazníka. Výhodou je rýchle doladenie geometrie pre konkrétnu aplikáciu.

Povlaky

Masam pre svoje rezné nástroje ponúka širokú škálu povlakov. Správna voľba povlaku závisí na konkrétnych podmienkach jeho aplikácie, aby bol optimálnym riešením pre požadovanú funkciu nástroja pri použitej technológii obrábania. Našimi externými dodávateľmi povlakovania sú lídri v tejto oblasti. Spoločne s nimi  navrhneme pre vás použitie najvhodnejšieho štandartného typu povlaku, alebo na základe špeciálnych požiadaviek sa spracuje zákaznícky variant.

Výstupná kontrola

Všetky procesy sú realizované v súlade s normou AS 9100 D.