OSTRENIE REZNÝCH NÁSTROJOV

Spoločnosť MASAM ponúka ostrenie takmer všetkých typov rezných nástrojov z tvrdokovu a rýchloreznej ocele. Flexibilita je v spoločnosti MASAM samozrejmosťou, vysoká kvalita ostrenia a odborný prístup na najvyššej úrovni je konkurenčnou výhodou. Okrem toho ponúkame zákazníkom “Report” ostrenia rezných nástrojov, ktorý slúži pre optimalizáciu nákladov na konkrétnu aplikáciu rezného nástroja. MASAM disponuje nielen najmodernejším technologickým vybavením ale v prvom rade vysokokvalifikovanými odborníkmi v tejto oblasti ktorých skúsenosti prinášajú našim zákazníkom dlhodobý prospech.