REVERZNÉ INŽINIERSTVO A SCANNING 3D

Reverzné inžinierstvo predstavuje dôležitý krok pre získavanie konštrukčných dát s už existujúceho dielu а umožňuje kopírovať existujúce časti zachytením fyzických rozmerov. Neoddeliteľnou súčasťou pre získanie trojrozmerných údajov v digitálnej forme je skenovanie daného objektu. Spoločnosť MASAM disponuje potrebným vybavením a know-how pre realizáciu potrieb zákazníkov v tejto oblasti.

Prednosti a parametre

  • Vysoká presnosť
  • Moderná optika na skenovanie dát
  • Spracovanie mračien bodov
  • Porovnanie nových CAD dát so skutočným stavom
  • Korekcia nových dát podľa požiadaviek zákazníka

1. Príprava objektu na skenovanie

rever1

2. Získanie vstupných dát

rever2

  

rever3

3. Tvorba CAD dát, tangentne a krivkovo spojené prechody pre optimálne frézové dráhy

4. Vyhodnotenie a korekcia nových dát podľa požiadaviek zákazníka