AKTUALITY

NAŠA VÍZIA

Spoločnosť chápe potreby svojich zákazníkov pre budúcnosť. Aby bol MASAM úspešný aj zajtra, prijíma už dnes inovatívne opatrenia, diverzifikuje svoje portfólio svojich zákazníkov, kladie dôraz na profesionalitu svojich pracovníkov a etabluje sa v leteckom a kozmickom priemysle, certifikát kvality EN 9100 : 2009 je tomu len dôkazom. Aby sa vaše plány a vízie stali skutočnosťou, musíte mať odvahu a schopných ľudí. MASAM má oboje.

NAŠE CIELE

Prioritným cieľom spoločnosti pre súčasné a budúce obdobie je v čo najvyššej možnej miere dosahovať kvalitu, plniť požiadavky zákazníkov a udržiavať si náskok pred konkurenciou.

V blízkej budúcnosti sa chce firma sústrediť na rozširovanie technologického vybavenia, investície do nových projektov, a v nemalej miere na spoluprácu so školami vo Vrábľoch a v blízkom okolí.

NAŠA FILOZOFIA

Technický rozvoj v súčasnosti zaznamenáva prevratné zmeny. Na poli vedy a techniky dochádza takmer každý deň k novým poznatkom. Udržať krok s takým dynamickým trendom dokážu len tí najúspešnejší. MASAM patrí k spoločnostiam, ktoré prijímajú výzvy a dokážu úspešne napredovať v oblasti technického vybavenia, vzdelávania pracovníkov či získavania nových zákazníkov. Súčasný výrobný program vytvára skvelú základňu budúceho úspechu, takého potrebného pre modernú firmu.

PROJEKTY

Plánovanie budúcnosti a vytváranie nových projektov patri k dôležitým a neodmysliteľným súčastiam každej úspešnej firmy. Bez týchto atribútov by žiadny podnikateľský subjekt nemohol uspieť v náročnom procese rozvoja. Spoločnosť MASAM tiež stavia na budúcnosť, čoho dôkazom je aplikácia nových projektov do praxe, rovnako ako aj príprava projektov, ktoré uzrú svetlo sveta v blízkom období. Či sa jedná o zavedenie nových výrobných postupov, diverzifikáciu a zavádzanie inovatívnych technológií či postupov do výroby.