OBJAVTE KOMPLEXNOSŤ

A ZJEDNODUŠTE SI PRÁCU

Komplexná technológia obrábania v podaní našej spoločnosti predstavuje celé
portfólio služieb a produktov, ktoré si môže zákazník voliť vo forme rôznych opcii.

naklady

Náklady

Pre váš projekt samostatne navrhneme a vyrobíme upínací prípravok, aby ste si znížili náklady na jeho obstaranie.

cas

Čas

Ušetríme vám čas pri výrobnom procese, lebo zabezpečíme aj kompletné opracovanie nového produktu.

zivotnost

Životnosť

Naše rezné nástroje sú špeciálne vyrobené s vysokou požiadavkou na ich životnosť.

naklady

Náklady

Pre váš projekt samostatne navrhneme a vyrobíme upínací prípravok, aby ste si znížili náklady na jeho obstaranie.

cas

Čas

Ušetríme vám čas pri výrobnom procese, lebo zabezpečíme aj kompletné opracovanie nového produktu.

zivotnost

Životnosť

Naše rezné nástroje sú špeciálne vyrobené s vysokou požiadavkou na ich životnosť.

NÁVRH A VÝROBA UPÍNACÍCH A MERACÍCH PRÍPRAVKOV

NÁVRH A VÝROBA UPÍNACÍCH A MERACÍCH PRÍPRAVKOV

Výroba, meranie a montáž prípravkov prebieha priamo v našich výrobných priestoroch MASAM.

Skúsení pracovníci

Skúsení pracovníci

Návrh a výrobu prípravkov pre vás zabezpečuje náš tím skúsených pracovníkov v divízii trieskového obrábania.

Samostatná divízia

Samostatná divízia

Hlavným výrobným programom sú rôzne druhy prípravkov a výroba prototypných dielov najmä pre letecký priemysel.

Software CATIA

Software CATIA

Návrhy prípravkov realizujeme v softvéri CATIA.

NÁVRH TECHNOLÓGIE VÝROBY DIELOV

NÁVRH TECHNOLÓGIE VÝROBY DIELOV

Štandardná súčasť dodávky
rezných nástrojov
a upínacích systémov.

 • Zákazníkovi spracujeme technologickú dokumentáciu.
 • Kompletné znázornenie opracovaných plôch k jednotlivým nástrojom.
CAM PROGRAMOVANIE A DOLADENIE VÝROBY U ZÁKAZNÍKA

CAM PROGRAMOVANIE A DOLADENIE VÝROBY U ZÁKAZNÍKA

 • Simulácia procesu
  Zákazníkovi odsimulujeme celý proces obrábania dielu s celkovými časmi obrábania ako aj kolíznymi stavmi.
 • CL dáta
  Po odsúhlasení technológie výroby dielu vo forme simulácie pristúpime k pretvoreniu CL dát do NC programu.
 • Doladenie výroby
  Odladenie výroby u zákazníka zabezpečujeme výjazdom nášho aplikačného technika a CNC programátora v dohodnutom termíne podľa kapacity zadávateľa.
STANOVENIE REZNÝCH PODMIENOK A CPP

STANOVENIE REZNÝCH PODMIENOK A CPP

 • Stanovenie rezných podmienok je riešené vo forme aplikačných listov, ktoré obsahujú nami odporúčané štartovacie parametre, ako aj škálu maximálnych a minimálnych podmienok.
 • K odporúčaným podmienkam sú kalkulované aj rezné sily, MRR. Aplikačné listy obsahujú aj pripomienky a poznámky k procesu obrábania s daným nástrojom, ako aj odhadovanú trvanlivosť.
 • Pri stanovení výrobných nákladov na jeden diel pracujeme s každým nástrojom zvlášť, s cenou pre jeho konkrétnu aplikáciu, ako aj s nákladmi CPP celkovo. Poprípade, poskytneme zákazníkovi všetky potrebné časy opracovania pre samostatnú internú analýzu CPP.

POZRITE SI

KOĽKO DOKÁŽETE UŠETRIŤ

STANOVENIE REZNÝCH PODMIENOK A CPP

STANOVENIE REZNÝCH PODMIENOK A CPP

 • Stanovenie rezných podmienok je riešené vo forme aplikačných listov, ktoré obsahujú nami odporúčané štartovacie parametre, ako aj škálu maximálnych a minimálnych podmienok.
 • K odporúčaným podmienkam sú kalkulované aj rezné sily, MRR. Aplikačné listy obsahujú aj pripomienky a poznámky k procesu obrábania s daným nástrojom, ako aj odhadovanú trvanlivosť.
 • Pri stanovení výrobných nákladov na jeden diel pracujeme s každým nástrojom zvlášť, s cenou pre jeho konkrétnu aplikáciu, ako aj s nákladmi CPP celkovo. Poprípade, poskytneme zákazníkovi všetky potrebné časy opracovania pre samostatnú internú analýzu CPP.

POZRITE SI

KOĽKO DOKÁŽETE UŠETRIŤ

DODÁVKA NÁSTROJOV A UPÍNACÍCH SYSTÉMOV

DODÁVKA NÁSTROJOV A UPÍNACÍCH SYSTÉMOV

logo-masam

Okrem svojich vlastných
štandardných a špeciálnych rezných
VHM nástrojov doplňujeme sortiment oficiálnym
zastúpením významných výrobcov rezných nástrojov
a upínacích systémov.

logo-masam

V danom segmente realizujeme aj
prvotné výbavy obrábacích strojov.
Nástroje MASAM FMT sú zmerané na
špeciálne a štandardné nástroje
PKD, CBN.

Obrazok-sekcia-05

Upínacie systémy nástrojov dodávame od popredných spoločností:

MOŽNOSŤ VÝROBY PROTOTYPOV

MOŽNOSŤ VÝROBY PROTOTYPOV

Kvalitný strojový park

Kvalitný strojový park

Divízia trieskového obrábania disponuje strojným parkom zameraným na technológiu frézovania do rozmerov 6500 x 3500 x 1400 v 5D režime.

Výroba prototypu

Výroba prototypu

Vieme pre Vás zabezpečiť výrobu prototypu ako aj overovacej série potrebnej pre odštartovanie projektu.

Odladenie prototypu

Odladenie prototypu

V tomto smere odladíme v našich podmienkach výrobu dielu a zabezpečíme pre Vás prototypové diely s meracím protokolom bez blokovania Vašich výrobných kapacít.

DOKUMENTÁCIA K PROJEKTU PODĽA POŽIADAVIEK

DOKUMENTÁCIA K PROJEKTU PODĽA POŽIADAVIEK

POSTUP UPÍNANIA

 1. Odliatok položiť a pritlačiť na dosadacie plochy “D, E, F“.
 2. Odliatok dôsledne dotlačiť na ustavovacie kolíky “A, B“ a dorazovú plochu “C“.
 3. Dotiahnuť upínku “1“ krútiacim momentom 20 Nm.
 4. Dotiahnuť upínku “2“ krútiacim momentom 20 Nm.
 5. Dotiahnuť upínku “3“ krútiacim momentom 20 Nm.
 6. Ručne bez predpätia dotiahnuť bočný doraz “4“.
 7. Ručne bez predpätia dotiahnuť bočný doraz “5“.
 8. Vizuálne skontrolovať správne dosadnutie odliatku.
 9. Dotiahnuť úpinku “1“ krútiacim momentom 40 Nm.
 10. Dotiahnuť úpinku “2“ krútiacim momentom 50 Nm.
 11. Dotiahnuť úpinku “3“ krútiacim momentom 50 Nm.
 12. Dotiahnuť bočný doraz “4“ krútiacim momentom 4 Nm a s predpätím dotiahnuť príslušnú aretačnú maticu.
 13. Dotiahuť bočný doraz “5“ krútiacim momentom 4 Nm a s predpätím dotiahnuť príslušnú aretačnú maticu.
Obrazok-sekcia-07
ANALÝZY SILOVÉHO ZAŤAŽENIA SÚSTAVY SNOP

ANALÝZY SILOVÉHO ZAŤAŽENIA SÚSTAVY SNOP

logo-masam

Poskytovaná služba výpočtu rezných síl,
silového zaťaženia sústavy, stroj – nástroj –
obrobok – prípravok, spad́á do
komplexného riešenia technológie na kľúč.

Obrazok-sekcia-08a

Výkonové charakteristiky stroja sú pri návrhu 
technológie opracovania veľmi dôležitý 
parameter.

V tomto smere sa snažíme prispôsobovať
jednotlivé strojné operácie s najvyššou
požiadavkou na výkon tak, aby zodpovedali
výkonovým krivkám obrábacieho stroja.

Na druhej strane upínanie dielu volíme vždy
tak, aby s veľkými upínacími silami
nedochádzalo k deformácii obrobku a
zároveň aby bol proces obrábania stabilný.

VYSKÚŠAJTE NÁS

ABY SA VAŠE PLÁNY A VÍZIE STALI
SKUTOČNOSŤOU, MUSÍTE MAŤ ODVAHU
A SCHOPNÝCH ĽUDÍ.  MÁ OBOJE.