KOMPLEXNÁ TECHNOLÓGIA OBRÁBANIA

Komplexná technológia obrábania v podaní našej spoločnosti predstavuje celé portfólio služieb a produktov, ktoré si môže zákazník voliť vo forme rôznych opcii.

Na Váš projekt dokážeme samostatne navrhnúť a vyrobiť upínací prípravok pre obrábanie dielov alebo dodať rezné nástroje, ako aj celkovo zabezpečiť kompletné opracovanie nového produktu aj s osadením nového obrábacieho stroja u zákazníka.

napid-slide-2

Komplexný návrh technológie obrábania s časovými analýzami

Výrazne nižší čas obrábania a súčasne zvýšenie efektivity výstupu 

Pokles nákladov na výrobu komponentov

Testovanie nástrojov, optimalizácia obrábania a reporty

Aplikačná podpora a riešenie problémov priamo u zákazníka

Ekonomické vyhodnotenie technológie obrábania, vypracovanie výpočtu úspor

Výrobca s najkratšími dodacími termínmi špeciálnych rezných nástrojov na trhu

Návrh a výrobu prípravkov (upínacie, meracie, montážne) pre Vás zabezpečuje náš tím skúsených pracovníkov v divízii trieskového obrábania, ktorej hlavným výrobným programom sú rôzne druhy prípravkov a výroba prototypových dielov najmä pre letecký priemysel.

Návrhy prípravkov realizujeme v softvéri CATIA. Výroba, meranie a montáž prípravkov prebieha priamo v našich výrobných priestoroch.

Návrh a výroba
upínacích
a meracích
prípravkov

Návrh technológie výroby dielov je štandardná súčasť dodávky rezných nástrojov a upínacích systémov.

Zákazníkovi spracujeme technologickú dokumentáciu obsahujúcu kompletné znázornenie opracovaných plôch k jednotlivým nástrojom.

CAM programovanie dielov prebieha v CAM softvéri PowerMill Ultimate. Zákazníkovi odsimulujeme celý proces obrábania dielu s celkovými časmi obrábania ako aj kolíznymi stavmi.

Po odsúhlasení technológie výroby dielu vo forme simulácie pristúpime k pretvoreniu CL dát do NC programu.

V prípade, že zákazník nedisponuje postprocesorom vieme zabezpečiť vygenerovanie NC programu, prípadne dodať a odladiť aj nový postprocesor.

Odladenie výroby u zákazníka zabezpečujeme výjazdom nášho aplikačného technika a CNC programátora v dohodnutom termíne podľa kapacity zadávateľa.

pozadie-03
stanovenie-04

Stanovenie rezných podmienok je riešené v našej spoločnosti vo forme aplikačných listov, ktoré obsahujú nami odporúčané štartovacie parametre ako aj škálu maximálnych a minimálnych podmienok.

K odporúčaným podmienkam sú kalkulované aj rezné sily, MRR a podobne. Aplikačné listy obsahujú aj pripomienky a
poznámky k procesu obrábania s daným nástrojom ako aj odhadovanú trvanlivosť.

Pri stanovení výrobných nákladov na jeden diel pracujeme s každým nástrojom zvlášť s cenou pre jeho konkrétnu aplikáciu ako aj nákladmi CPP celkovo. Poprípade poskytneme zákazníkovi všetky potrebné časy opracovania pre samostatnú internú analýzu CPP.