Valcové hrubovacie frézy

Kategórie:

Valcové hrubovacie frézy MASAM a ich štandardné prevedenie je okrem ocelí a liatin doplnené aj o možnosť modifikácie nástroja v nezmenenej cene na zliatiny hliníka. Po ukončení trvanlivosti rezného nástroja ponúkame zákazníkom službu ostrenia za zvýhodnenú cenu. V prípade, že sa Váš nástroj nenachádza v nižšie uvedených tabuľkách, tak máme pripravenú ponuku špeciálnych – zákazkových valcových fréz.

Popis

VALCOVÉ HRUBOVACIE FRÉZY NA OCELE A LIATINY

D1 D2 L1 L2 Odľahčenie L3/D3 z Označenie Cena €
10 10h6 81 30 40/9,8 4 VH.10.10.04.030.081.P 38
10 10h6 108 35 65/9,8 4 VH.10.10.04.035.108.P 46
12 12h6 81 30 35/11,8 4 VH.12.12.04.030.081.P 40
12 12h6 108 35 60/11,8 4 VH.12.12.04.035.108.P 50
14 14h6 108 35 60/13,8 4 VH.14.14.04.035.108.P 60
16 16h6 108 35 60/15,8 4 VH.16.16.04.035.108.P 72
16 16h6 163 45 110/15,8 4 VH.16.16.04.045.163.P 98
20 20h6 108 40 55/19,8 4 VH.20.20.04.040.108.P 99
20 20h6 163 50 110/19,8 4 VH.20.20.04.050.163.P 137
25 25h6 108 40 50/24,8 4 VH.25.25.04.040.108.P 141
25 25h6 163 50 100/24,8 4 VH.25.25.04.050.163.P 196

VALCOVÉ HRUBOVACIE FRÉZY NA HLINÍKOVÉ ZLIATINY

D1 D2 L1 L2 Odľahčenie L3/D3 z Označenie Cena €
10 10h6 81 30 40/9,8 3 VH.10.10.03.025.081.A 38
10 10h6 108 35 65/9,8 3 VH.10.10.03.030.108.A 46
12 12h6 81 30 35/11,8 3 VH.12.12.03.030.081.A 40
12 12h6 108 35 60/11,8 3 VH.12.12.03.035.108.A 50
14 14h6 108 35 60/13,8 3 VH.14.14.03.035.108.A 60
16 16h6 108 35 60/15,8 3 VH.16.16.03.035.108.A 72
16 16h6 163 45 110/15,8 3 VH.16.16.03.045.163.A 98
20 20h6 108 40 55/19,8 3 VH.20.20.03.040.108.A 99
20 20h6 163 50 110/19,8 3 VH.20.20.03.050.163.A 137
25 25h6 108 40 50/24,8 3 VH.25.25.03.040.108.A 141
25 25h6 163 50 100/24,8 3 VH.25.25.03.050.163.A 196

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Kontaktný formulár produkty