Slovak Space Tech Day & Slovak Aviation Industry Day

 Kategória: aktuality

Naša spoločnosť sa zúčastnila zaujímavej online konferencie, ktorú organizovala Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu. V jednotlivých sekciách sa zúčastnili aj zástupcovia takých inštitúcií a spoločností ako NASA Ames Research Center a Airbus.

Slovak Space Tech Day & Slovak Aviation Industry Day

Slovak Space Tech Day & Slovak Aviation Industry Day

MASAM odprezentoval v sekcii „From roads to the air – new opportunities for Slovakia“ výrobný program v divízii trieskového obrábania, ktorá je zameraná najmä na letecký a vesmírny priemysel. Smerovanie v oblasti výskumu a vývoja v leteckom priemysle bude zamerané na čoraz väčšie využívanie alternatívnych zdrojov pohonov. Konferenciou samozrejme rezonovala aj téma súčasnej pandémie, ktorá ovplyvňuje náš každodenný pracovný ako aj súkromný život.

Slovak Space Tech Day & Slovak Aviation Industry Day

Slovak Space Tech Day & Slovak Aviation Industry Day

Mohlo by vás zaujímať