SjF zriadila nové spoločné pracovisko s firmou MASAM.

 Kategória: aktuality

Strojnícka fakulta TUKE na základe doterajšej spolupráce zriadila spoločné vývojové pracovisko s významnou spoločnosťou MASAM s.r.o. s prepojením na odberateľa vyvinutých výrobkov a technológií – Samarskú štátnu univerzitu z Ruskej federácie.

Vďaka unikátnemu spoločnému výskumno-vývojovému centru medzi akademickou a priemyselnou sférou získajú študenti fakulty možnosť praxe v bezprostrednom kontakte s priemyslom v oblasti rezného náradia a obrábania ťažko obrábateľných zliatin, ktoré sú určené predovšetkým pre letecký, kozmický a biomedicínsky priemysel. Predstavitelia MASAM oceňujú potenciál našich pracovníkov a študentov.

„Oni majú licenciu na výrobu, my zas máme zručných ľudí, a tak je synergická spolupráca na svete,“ uviedol dekan fakulty prof. Jozef Živčák. „Zamerali sme sa na náročnú high-tech technológiu z hľadiska materiálov a výroby. Ide o oblasť leteckých a kozmických materiálov a oblasť biomedicínskeho inžinierstva. Každá z nich má veľmi vysoké požiadavky na kvalitu.“ vyjadril sa dekan fakulty.

Firma získala cenného partnera z akademického prostredia pri riešení náročných výskumno-vývojových a technických úloh. „Koncom roka 2019 sme už začali reálne robiť projekty, ktoré sú určené prevažne pre letecký vesmírny program a rozhodli sme sa vzájomným dohovorom aj na SjF, že by sme mohli ísť aj do spolupráce s univerzitami zo zahraničia,“ vysvetlil Milan Mandák, konateľ spoločnosti MASAM, s.r.o. Ide konkrétne o ruskú Samarskú štátnu univerzitu, ktorej delegácia na čele so Sergejom Kornilovom navštívila Strojnícku fakultu. Pri tejto príležitosti predstavitelia každej zo strán spoločne odhalili pamätnú tabuľu umiestnenú pred vchodom do Prototypového a inovačného centra Strojníckej fakulty TUKE.

Spájanie teoretického štúdia s reálnymi skúsenosťami z praxe si cenia najmä študenti. „Dnes je problém nájsť šikovných ľudí, ktorí sa hneď po škole vedia uplatniť v praxi a rozumeli by parametrom stroja, parametrom materiálov, rezným rýchlostiam a podobne. Keď sa tým začnú zaoberať ešte počas štúdia, naberú také skúsenosti, aké by po skončení školy zdĺhavo získavali. Kombinácia štúdia s praxou už na univerzite je na nezaplatenie,“ zhodnotil Miroslav Palko, študent doktorandského štúdia.

Autor: prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.
Foto: Veronika Janušková

Mohlo by vás zaujímať