Rámcová zmluva o spolupráci medzi TUKE a MASAM s.r.o.

 Kategória: aktuality

Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach a MASAM s.r.o. uzavreli rámcovú zmluvu o spolupráci. Sme nesmierne hrdí na to, že pri riešení náročných výskumno-vývojových a technických úloh získavame cenného partnera z akademického prostredia. Sme presvedčení o tom, že spolupráca prinesie zaujímavé výsledky pre obe zúčastnené strany.

Odporúčané čláky