SERVIS LISOVACÍCH NÁSTROJOV

Úprava dielu (pribudol prelis na obvode + otvor)

Úpravy lisovacích nástrojov

Samotné úpravy lisovacích nástrojov sú riadené, kde sú dohodnuté všetky podmienky (cena, termíny, technické zadávacie podmienky), samozrejme sú zaplánované do konštrukčného a výrobného procesu. Po realizácii úpravy je lisovací nástroj odskúšaný na produkčnom lise za stanovených technologických podmienok, kde je vyhotovený zápis zo skúšky. Hodnoverným zhodnotením úpravy je merací protokol dielu po prevedenej úprave.

Opravy lisovacích nástrojov

Opravy lisovacích nástrojov nie sú riadené samotným plánovaním vo výrobnom procese. Tu je nutná promtná reakcia, nakoľko lisovacie nástroje sú v produkčnom cykle a každý prestoj spôsobuje odberateľovi finančnú ujmu. Z tohto dôvodu počítame s takýmto stavom a pre kľúčových zakazníkov máme rezervované kapacity na túto činnosť.

Poškodený nástroj pri produkcii
(oblasť vodiacich elementov)