REZNÉ NÁSTROJE S VYMENITEĽNÝMI PLÁTKAMI

MASAM je dodávateľom štandardných ako aj špeciálnych nástrojov s vymeniteľnými plátkami. Poskytujeme nástroje s vymeniteľnými reznými plátkami zo spekaného karbidu SC, reznej keramiky C, kubického bór nitridu CBN a polykrištalického diamantu PKD. K dodávaným rezným nástrojom ponúkame široké portfólio upínacích systémov. Pre všetky nástroje, ktoré sú dodávané zo spoločnosti MASAM, zákazník dostane komplexnú ponuku našich služieb ako je napríklad aplikačná podpora, reportovanie stavu nástroja, silové analýzy, CPP a pod.

Oslovte nás s požiadavkou na výber rezného nástroja prípadne upínača a my Vám navrhneme najvhodnejšie riešenia.