VÝROBA KOMPONENTOV, MONTÁŽNE A VÝROBNÉ PRÍPRAVKY

Spoločnosť MASAM vyrába komponenty určené predovšetkým pre letecký a vesmírny priemysel.  Zameriavame sa v prvom rade na výrobu tvarovo zložitých komponentov a výrobu dielov z ťažkoobrobiteľných materiálov ako napr. titánové a niklové zliatiny.

Montážne a výrobné prípravky z produkcie MASAM sú určené predovšetkým pre letecký a vesmírny priemysel. Maximálna hmotnosť prípravku je limitovaná nosnosťou manipulačnej techniky vo výrobných priestoroch – 40t. Maximálne rozmery najväčšieho obrábaného dielu sú 6500x3500mm.

 

Popis