Valcové frézy

Kategórie:

Valcové frézy MASAM a ich štandardné prevedenie je okrem ocelí a liatin doplnené aj o možnosť modifikácie nástroja v nezmenenej cene na rôzne druhy materiálov. Po ukončení trvanlivosti rezného nástroja ponúkame zákazníkom službu ostrenia za zvýhodnenú cenu. V prípade, že sa Váš nástroj nenachádza v nižšie uvedených tabuľkách, tak máme pripravenú ponuku špeciálnych – zákazkových valcových fréz.

Popis

VALCOVÉ FRÉZY NA OCELE A LIATINY

D1 D2 L1 L2 Odľahčenie L3/D3 z Označenie Cena €
3 6h6 53 10 12/2,8 4 V.06.03.04.010.053.P 20 €
4 6h6 53 12 14/3,8 4 V.06.04.04.012.053.P 21 €
5 6h6 53 12 14/4,8 4 V.06.05.04.012.053.P 21 €
6 6h6 53 12 14/5,8 4 V.06.06.04.012.053.P 15 €
8 8h6 64 20 25/7,8 4 V.08.08.04.020.064.P 20 €
8 8h6 81 24 40/7,8 4 V.08.08.04.024.081.P 23 €
8 8h6 108 30 65/7,8 4 V.08.08.04.030.108.P 29 €
10 10h6 64 20 25/9,8 4 V.10.10.04.020.064.P 24 €
10 10h6 81 24 40/9,8 4 V.10.10.04.024.081.P 28 €
10 10h6 108 30 65/9,8 4 V.10.10.04.030.108.P 35 €
12 12h6 81 30 35/11,8 4 V.12.12.04.030.081.P 39 €
12 12h6 108 30 60/11,8 4 V.12.12.04.030.108.P 46 €
14 14h6 108 30 60/13,8 4 V.14.14.04.030.108.P 54 €
16 16h6 108 30 60/15,8 4 V.16.16.04.030.108.P 62 €
16 16h6 163 40 110/15,8 4 V.16.16.04.040.163.P 85 €
20 20h6 108 40 55/19,8 4 V.20.20.04.040.108.P 86 €
20 20h6 163 50 110/19,8 4 V.20.20.04.050.163.P 120 €
20 20h6 163 50 110/19,8 6 V.20.20.06.050.163.P 128 €
25 25h6 163 50 100/24,8 4 V.25.25.04.050.163.P 176 €
25 25h6 163 50 100/24,8 6 V.25.25.06.050.163.P 184 €

VALCOVÉ FRÉZY NA HLINÍKOVÉ ZLIATINY

D1 D2 L1 L2 Odľahčenie L3/D3 z Označenie Cena €
3 6h6 53 10 12/2,8 3 V.06.03.03.010.053.A 20 €
4 6h6 53 12 14/3,8 3 V.06.04.03.012.053.A 21 €
5 6h6 53 12 14/4,8 3 V.06.05.03.012.053.A 21 €
6 6h6 53 12 14/4,8 3 V.06.06.03.012.053.A 15 €
8 8h6 64 20 25/7,8 3 V.08.08.03.020.064.A 20 €
8 8h6 81 24 40/7,8 3 V.08.08.03.024.081.A 23 €
8 8h6 108 30 65/7,8 3 V.08.08.03.030.108.A 29 €
10 10h6 64 20 25/9,8 3 V.10.10.03.020.064.A 24 €
10 10h6 81 24 40/9,8 3 V.10.10.03.024.081.A 28 €
10 10h6 108 30 65/9,8 3 V.10.10.03.030.108.A 35 €
12 12h6 81 30 35/11,8 3 V.12.12.03.030.081.A 39 €
12 12h6 108 30 60/11,8 3 V.12.12.03.030.108.A 46 €
14 14h6 108 30 60/13,8 3 V.14.14.03.030.108.A 54 €
16 16h6 108 30 60/15,8 3 V.16.16.03.030.108.A 62 €
16 16h6 163 40 110/15,8 3 V.16.16.03.040.163.A 85 €
20 20h6 108 40 55/19,8 3 V.20.20.03.040.108.A 86 €
20 20h6 163 50 110/19,8 3 V.20.20.03.050.163.A 120 €
20 20h6 163 50 110/19,8 3 V.20.20.03.050.163.A 128 €
25 25h6 163 50 100/24,8 3 V.25.25.03.050.163.A 176 €
25 25h6 163 50 100/24,8 3 V.25.25.03.050.163.A 184 €

VALCOVÉ FRÉZY NA KALENÉ OCELE

D1 D2 L1 L2 Odľahčenie L3/D3 z Označenie Cena €
3 6h6 53 10 12/2,8 4 V.06.03.04.010.053.P.H 20 €
4 6h6 53 12 14/3,8 4 V.06.04.04.012.053.P.H 21 €
5 6h6 53 12 14/4,8 4 V.06.05.04.012.053.P.H 21 €
6 6h6 53 12 14/5,8 4 V.06.06.04.012.053.P.H 15 €
8 8h6 64 20 25/7,8 4 V.08.08.04.020.064.P.H 20 €
8 8h6 81 24 40/7,8 4 V.08.08.04.024.081.P.H 23 €
8 8h6 108 30 65/7,8 4 V.08.08.04.030.108.P.H 29 €
10 10h6 64 20 25/9,8 4 V.10.10.04.020.064.P.H 24 €
10 10h6 81 24 40/9,8 4 V.10.10.04.024.081.P.H 28 €
10 10h6 108 30 65/9,8 4 V.10.10.04.030.108.P.H 35 €
12 12h6 81 30 35/11,8 4 V.12.12.04.030.081.P.H 39 €
12 12h6 108 30 60/11,8 4 V.12.12.04.030.108.P.H 46 €
14 14h6 108 30 60/13,8 4 V.14.14.04.030.108.P.H 54 €
16 16h6 108 30 60/15,8 4 V.16.16.04.030.108.P.H 62 €
16 16h6 163 40 110/15,8 4 V.16.16.04.040.163.P.H 85 €
20 20h6 108 40 55/19,8 4 V.20.20.04.040.108.P.H 86 €
20 20h6 163 50 110/19,8 4 V.20.20.04.050.163.P.H 120 €
20 20h6 163 50 110/19,8 6 V.20.20.06.050.163.P.H 128 €
25 25h6 163 50 100/24,8 4 V.25.25.04.050.163.P.H 176 €
25 25h6 163 50 100/24,8 6 V.25.25.06.050.163.P.H 184 €

VALCOVÉ FRÉZY NA NEHRZDAVEJÚCU OCEĽ

D1 D2 L1 L2 Odľahčenie L3/D3 z Označenie Cena €
3 6h6 53 10 12/2,8 4 V.06.03.04.010.053.P.S 20 €
4 6h6 53 12 14/3,8 4 V.06.04.04.012.053.P.S 21 €
5 6h6 53 12 14/4,8 4 V.06.05.04.012.053.P.S 21 €
6 6h6 53 12 14/5,8 4 V.06.06.04.012.053.P.S 15 €
8 8h6 64 20 25/7,8 4 V.08.08.04.020.064.P.S 20 €
8 8h6 81 24 40/7,8 4 V.08.08.04.024.081.P.S 23 €
8 8h6 108 30 65/7,8 4 V.08.08.04.030.108.P.S 29 €
10 10h6 64 20 25/9,8 4 V.10.10.04.020.064.P.S 24 €
10 10h6 81 24 40/9,8 4 V.10.10.04.024.081.P.S 28 €
10 10h6 108 30 65/9,8 4 V.10.10.04.030.108.P.S 35 €
12 12h6 81 30 35/11,8 4 V.12.12.04.030.081.P.S 39 €
12 12h6 108 30 60/11,8 4 V.12.12.04.030.108.P.S 46 €
14 14h6 108 30 60/13,8 4 V.14.14.04.030.108.P.S 54 €
16 16h6 108 30 60/15,8 4 V.16.16.04.030.108.P.S 62 €
16 16h6 163 40 110/15,8 4 V.16.16.04.040.163.P.S 85 €
20 20h6 108 40 55/19,8 4 V.20.20.04.040.108.P.S 86 €
20 20h6 163 50 110/19,8 4 V.20.20.04.050.163.P.S 120 €
20 20h6 163 50 110/19,8 6 V.20.20.06.050.163.P.S 128 €
25 25h6 163 50 100/24,8 4 V.25.25.04.050.163.P.S 176 €
25 25h6 163 50 100/24,8 6 V.25.25.06.050.163.P.S 184 €

VALCOVÉ FRÉZY NA GRAFIT

D1 D2 L1 L2 Odľahčenie L3/D3 z Označenie Cena €
3 6h6 53 10 12/2,8 4 V.06.03.04.010.053.P.G 20 €
4 6h6 53 12 14/3,8 4 V.06.04.04.012.053.P.G 21 €
5 6h6 53 12 14/4,8 4 V.06.05.04.012.053.P.G 21 €
6 6h6 53 12 14/5,8 4 V.06.06.04.012.053.P.G 15 €
8 8h6 64 20 25/7,8 4 V.08.08.04.020.064.P.G 20 €
8 8h6 81 24 40/7,8 4 V.08.08.04.024.081.P.G 23 €
8 8h6 108 30 65/7,8 4 V.08.08.04.030.108.P.G 29 €
10 10h6 64 20 25/9,8 4 V.10.10.04.020.064.P.G 24 €
10 10h6 81 24 40/9,8 4 V.10.10.04.024.081.P.G 28 €
10 10h6 108 30 65/9,8 4 V.10.10.04.030.108.P.G 35 €
12 12h6 81 30 35/11,8 4 V.12.12.04.030.081.P.G 39 €
12 12h6 108 30 60/11,8 4 V.12.12.04.030.108.P.G 46 €
14 14h6 108 30 60/13,8 4 V.14.14.04.030.108.P.G 54 €
16 16h6 108 30 60/15,8 4 V.16.16.04.030.108.P.G 62 €
16 16h6 163 40 110/15,8 4 V.16.16.04.040.163.P.G 85 €
20 20h6 108 40 55/19,8 4 V.20.20.04.040.108.P.G 86 €
20 20h6 163 50 110/19,8 4 V.20.20.04.050.163.P.G 120 €
20 20h6 163 50 110/19,8 6 V.20.20.06.050.163.P.G 128 €
25 25h6 163 50 100/24,8 4 V.25.25.04.050.163.P.G 176 €
25 25h6 163 50 100/24,8 6 V.25.25.06.050.163.P.G 184 €

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Kontaktný formulár produkty