Výroba komponentov

Spoločnosť MASAM dodáva na základe certifikátu AS9100D komponenty určené predovšetkým pre letecký a vesmírny priemysel. Maximálna hmotnosť jednotlivého dielu je limitovaná nosnosťou manipulačnej techniky vo výrobných priestoroch – 40t. Maximálne rozmery najväčšieho obrábaného dielu sú 6500x3500mm. Zameriavame sa v prvom rade na výrobu tvarovo zložitých komponentov a výrobu z ťažkoobrobiteľných materiálov ako napr. titánové a niklové zliatiny.

Popis