Montážne a výrobné prípravky

Realizácia montážnych a výrobných prípravkov je určená predovšetkým pre letecký a vesmírny priemysel. Maximálna hmotnosť prípravku je limitovaná nosnosťou manipulačnej techniky vo výrobných priestoroch – 40t. Maximálne rozmery najväčšieho obrábaného dielu sú 6500x3500mm. Všetky prípravky sú nastavené a skontrolované pomocou meracieho zariadenia LEICA. Podľa požiadavky zákazníka sa spracuje dokumentácia z výstupnej kontroly.

Vybrané realizované projekty:
AIRBUS
BOMBARDIER
DASSAULT AVIATION
AIRBUS HELICOPTERS
ROLLS ROYCE
EMBRAER

Popis

Realizácia montážnych a výrobných prípravkov je určená predovšetkým pre letecký a vesmírny priemysel. Maximálna hmotnosť prípravku je limitovaná nosnosťou manipulačnej techniky vo výrobných priestoroch – 40t. Maximálne rozmery najväčšieho obrábaného dielu sú 6500x3500mm. Všetky prípravky sú nastavené a skontrolované pomocou meracieho zariadenia LEICA. Podľa požiadavky zákazníka sa spracuje dokumentácia z výstupnej kontroly.

Vybrané realizované projekty:
AIRBUS
BOMBARDIER
DASSAULT AVIATION
AIRBUS HELICOPTERS
ROLLS ROYCE
EMBRAER