O SPOLOČNOSTI

Základným míľnikom pre vytvorenie samostatnej výskumno-vývojovej spoločnosti boli aktivity MASAM s.r.o., ktoré započali v roku 2014 v oblasti technických vied. Behom tohto obdobia sme vytvorili a overili v našej výrobnej spoločnosti funkciu oddelenia R&D. Tým sme vytvorili základ k tomu, čo teraz predstavujeme, a to je spojenie súkromného výrobného sektora s akademickou obcou. MASAM R&D spolu so  TUKE SJF, STU MTF a ÚMV SAV predstavuje tím vysoko kvalifikovaných pracovníkov, ktorí sú zárukou že zadaná úloha bude vyriešená. MASAM R&D bude využívať dekády skúsenosti jednotlivých profesorov v danej oblasti a zároveň dravosť mladých výskumných pracovníkov. Myslíme, že každý rozumný človek chápe, že jedinou šancou ako uspieť je, aby sa špičky v obore spojili. Neplatí to len pre samotný Masam, ale aj pre akademickú obec a celé Slovensko. Spoločnosť MASAM bude investovať približne 5% zo svojich ročných obratov do MASAM R&D pre neustály vývoj produktov MASAM. Základným výstupom je rozhodne vývoj našich produktov, najmä špeciálnych rezných nástrojov na najvyššej úrovni.

Spoločnosti sa budú aktívne zapájať aj do výskumných projektov zo štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie, kde do dnešných dní úspešne MASAM zrealizoval štyri výskumno – vývojové projekty.